NIW PROO 5

Fundacja Zdrowe Miasto otrzymała wsparcie finansowe z Narodowego Instytutu Wolności na realizację zadania „Pomoc doraźna w postaci zakupu nowego sprzętu umożliwiająca kontynuowanie inicjatyw zdrowotnych i edukacyjnych Fundacji”. Otrzymana dotacja pozwoli na nieprzerwaną realizację bieżących projektów i codziennych operacji w Fundacji. Sprzęt umożliwi kontynuowanie i rozwijanie inicjatyw zdrowotnych i edukacyjnych. Przywróci zdolność do efektywnego prowadzenia działań operacyjnych i projektowych, w tym organizację kampanii zdrowotnych skierowanych do lokalnej społeczności.

Finansowanie zakupu nowego laptopa dla Fundacji Zdrowe Miasto będzie realizowane w ramach dotacji od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne.

Biuro fundacji
Alfa Centrum, ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok

Adres siedziby
Zielona 2/27, 16-030 Ciasne, gm. Supraśl

© 2024 ·  Fundacja Zdrowe Miasto