Nasz Supraśl - Aktywni obywatele w aktywnym mieście (2018 - 2019)

Projekt realizowany będzie na obszarze miasta Supraśl, a także gminy Supraśl. Projekt odpowiada na trzy istotne problemy lokalne, występujące wśród mieszkańców supraskich osiedli. Mieszkańcy nie mają skąd czerpać wiedzy o tym, jak rozwiązywać problemy w swoim bliskim otoczeniu (np. na osiedlu), a ich kompetencje związane ze skuteczną aktywnością na rzecz wspólnoty są niskie. Ze względu na brak efektów podejmowanych działań, które z powodu braku wiedzy lub kompetencji są nieskuteczne, mieszkańcy supraskich osiedli nie mają wiary we własną moc sprawczą, przez co nie działają aktywnie na rzecz własnego otoczenia, co finałowo powoduje zanikanie aktywności społecznej, jak i więzi między mieszkańcami.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców supraskich osiedli na rzecz swojej społeczności lokalnej. Nastąpi to poprzez zwiększenie wiedzy, wzrost kompetencji oraz zwiększenie poczucia sprawczości, co odpowiada na wszystkie dwa główne problemy grupy docelowej niskie uczestnictwo mieszkańców, brak profesjonalnych organizacji porzarządowych. Dzięki stworzeniu i upowszechnieniu wśród odbiorców źródeł wiedzy w postaci internetowej platformy edukacyjnej (zawierającej bazy wzorów dokumentów, procedur skutecznego działania, mapę kompetencji i odpowiedzialności oraz infografiki) mieszkańcy supraśla będą mogli podejmować skuteczną aktywność, bazując na opracowaniach.

Poprzez realizację 4 cykli warsztatów (dotyczących mapowania problemów lokalnych, współpracy z instytucjami, samoorganizacji i sieciowania oraz warsztatów międzysektorowych), a także otwartych spotkań z ekspertami, wzrosną kompetencje 96 aktywnych mieszkańców supraskich osiedli, a dalsze 80 pozna nowoczesne metody działalności społecznej. Animowanie działalności mieszkańców miasta będzie opierało się o stworzone narzędzia do komunikacji (10 internetowych forów lub osiedlowych grup dyskusyjnych) oraz realizację 20 praktycznych działań w ich otoczeniu, w tym działań terenowych, w których uczestniczyć będzie 250 mieszkańców, wspieranych przez animatorów i wolontariuszy.

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy otrzymają kompleksowe wsparcie, umożliwiające im podejmowanie samodzielnej aktywności na rzecz własnego otoczenia. Wykorzystanie stworzonej bazy wiedzy i kompetencji praktycznych nabytych w trakcie działań warsztatowych i animacyjnych, wraz z aktywnym posługiwaniem się internetowymi narzędziami komunikacji i sieciowania, pozwoli na bardziej aktywne i skuteczne angażowanie się w sprawy swojego najbliższego otoczenia, kontakty z instytucjami lokalnymi i wywoływanie realnych zmian na osiedlach.
Budżet całkowity: 232 100,00 zł.


Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO na lata 2013 – 2020

Biuro fundacji
Alfa Centrum, ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok

Adres siedziby
Zielona 2/27, 16-030 Ciasne, gm. Supraśl

© 2024 ·  Fundacja Zdrowe Miasto