HomeProjekty społczeneAkademia Młodzieży Obywatelskiej (2022 – 2023)

Akademia Młodzieży Obywatelskiej (2022 – 2023)

 Akademia Młodzieży Obywatelskiej (2022 - 2023)

Celem projektu jest zwiększenie udziału młodzieży w życiu społecznym powiatu białostockiego i woj. podlaskiego. Odbędzie się to poprzez realizację 3 głównych działań tj. warsztatach grupowych (70 os,), działaniach Klubu Obywatelskiego Młodzieży (zwanego we wniosku Akademią KOM, 30 os.), jak i poprzez głęboką analizę problemu na próbie 100 osób w wieku 18 – 29, na podstawie, której stworzona zostanie Biała Księga dobrych praktyk we współpracy na linii samorząd / NGO – ludzie młodzi.
Celem głównym tego projektu jest wzrost aktywności obywatelskiej i społecznej, edukowanie i animowanie lokalnych społeczności ludzi młodych, do tworzenia i realizacji działań partycypacyjnych, dzięki zapewnieniu im rozbudowanego i kompleksowego wsparcia doradczego, szkoleniowego i aktywizującego, dopasowanego do zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwani tej grupy, co zaowocuje zwiększeniem ich aktywności w życiu społecznym i publicznym, a także wzmocnieniem więzi, poczucia wpływu i sprawczości. Działania te zostaną przeprowadzone za pomocą 4 aspektów: 1) Szkolenia partycypacyjna – nabycie wiedzy i kompetencji odnośnie lidera środowiska lokalnego, świadomie aktywizującego i kreującego swoją społeczność lokalną, Podczas zajęć z ekspertem uczestnicy dowiedzą się podstaw prawnych odnośnie relacji obywatel – władza. Dodatkowo poznają wiedzę na temat „ścieżek” załatwiania spraw z jednostkami administracji, czynności zapytań, Poznają jak działa Biuletyn Informacji Publicznej oraz do czego można go wykorzystać (szczegółowy opis tematów w działaniach); 2) Akademia Młodzieży Obywatelskiej – (AMO – skierowana jest do osób w wieku w przedziale 15 – 29). Będzie ukierunkowana na wspieranie rozwoju kompetencji liderskich uczestników, na kreowanie postaw obywatelskich, a także umiejętność nawiązywania współpracy z innymi liderami, organizacjami czy instytucjami publicznymi. Uczestnicy, dzięki wsparciu wykwalifikowanej kadry, będą włączać się aktywnie w działania na rzecz lokalnej społeczności, a także, dzięki zdobyciu kompetencji liderów partycypować w działaniach oddolnych. Efektem pracy Akademii będzie organizacja i realizacja szeregu działań oddolnych odnoszących się do roli sprawczej młodego człowieka w społeczności lokalnej – przez zapytania o informację publiczną, kontakt z przedstawicielami rad i urzędów, kończąc na zgłaszanych projektach obywatelskich i projekcie.
Budżet całkowity: 147 918,00 zł

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu FUNDUSZ MŁODZIEŻOWY na lata 2022 – 2033

Biuro fundacji
Alfa Centrum, ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok

Adres siedziby
Zielona 2/27, 16-030 Ciasne, gm. Supraśl

© 2024 ·  Fundacja Zdrowe Miasto