- Fundacjia Zdrowe Miasto

Klaster Medyczny

Klaster Medyczny powstał 15 października 2008 roku jako porozumienie 12 przedsiębiorstw, uczelni i ośrodków badawczych. Jest otwartą, ponadregionalną, międzynarodową, wciąż rosnącą strukturą organizacyjną, działającą w branży medycyny, ochrony zdrowia oraz branż powiązanych. Obecnie zrzesza podmioty reprezentujące przedsiębiorstwa, uczelnie, szpitale oraz ośrodki zdrowia. 

Ideą przewodnią klastra jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału środowisk akademickich, przedsiębiorstw z branży technologii medycznych, dostawców i odbiorców usług medycznych, samorządów terytorialnych i instytucji otoczenia biznesu. Jego misją jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności, wynikający z akumulacji wiedzy, kapitału intelektualnego i możliwości ich wykorzystania.

 Klaster Medyczny to środowisko działania i rozwoju łączące elastyczność małych firm z innowacyjnością i globalną skalą działania dużych firm.

Podlaski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

Podlaski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

Referencja Revita

Biuro fundacji
Alfa Centrum, ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok

Adres siedziby
Zielona 2/27, 16-030 Ciasne, gm. Supraśl

© 2024 ·  Fundacja Zdrowe Miasto