Psychologia zdrowia dla personelu medycznego

Psychologia zdrowia dla personelu medycznego

Szkolenie skierowane do osób, które chciałyby doznać pozytywnej zmiany w swoim
życiu zawodowym i prywatnym. Dla przedsiębiorców funkcjonujących w sektorach
wpisujących się w inteligentne specjalizacje.
Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i
psychologicznych personelu medycznego na polu komunikacji z pacjentem. Dodatkowo
uczestnicy treningu zapoznali się ze sposobami radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach
oraz asertywnego reagowania na manipulacje i próby wyprowadzenia z równowagi ze strony
rozmówcy.
Trener: Magdalena Sadłowska- psycholog kliniczny