Organizacja

Fundacja
blisko Ciebie

Kim jesteśmy?

Fundacja Zdrowe Miasto powstała w 2015 roku w odpowiedzi na potrzebę powołania do życia w województwie podlaskim prężnej organizacji pozarządowej, która byłaby w stanie realizować prozdrowotne kampanie promocyjne i inne działania edukacyjne na profesjonalnym poziomie, w sposób atrakcyjny dla szerokiego środowiska odbiorców, mieszkańców województwa podlaskiego.

100% Polski Kapitał

Jesteśmy koordynatorem ogólnopolskiego programu 100% Polski Kapitał. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Klaster Medyczny

Jako partner Polskiego Wschodniego Klastra Medycznego zostaliśmy wybrani na koordynatora Klastra. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Co robimy najlepiej?

Zdrowy PR

działania PR z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Rewitalizacja

projekty rewitalizacji dla samorządów

Szkolenia i warsztaty medyczne

inicjowanie i realizacja w ramach Polskiego Wschodniego Klastra Medycznego – sprawdź

Internacjonalizacja

doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na umiędzynarodowienia działalności

B+R

doradztwo i realizacja wniosków badawczo rozwojowych

Polski Kapitał

koordynator programu 100% Polski Kapitał – sprawdź