Organizacja

Fundacja
blisko Ciebie

Kim jesteśmy?

Fundacja Zdrowe Miasto powstała w 2015 roku w odpowiedzi na potrzebę powołania do życia w województwie podlaskim prężnej organizacji pozarządowej, która byłaby w stanie realizować prozdrowotne kampanie promocyjne i inne działania edukacyjne na profesjonalnym poziomie, w sposób atrakcyjny dla szerokiego środowiska odbiorców, mieszkańców województwa podlaskiego.

100% Polski Kapitał

Jesteśmy koordynatorem ogólnopolskiego programu 100% Polski Kapitał.

100% Polski Kapitał to program promujący firmy składające się wyłączenie z polskiego kapitału, gdzie kontrolę sprawują jedynie polscy przedsiębiorcy. Swoje uczestnictwo w programie potwierdziło certyfikatem ponad 50 przedsiębiorców z całej Polski.

Klaster Medyczny

Polski Wschodni Klaster Medyczny powstał 15 października 2008 roku jako porozumienie 12 przedsiębiorstw, uczelni i ośrodków badawczych. Jest otwartą, ponadregionalną, międzynarodową, wciąż rosnącą strukturą organizacyjną, działającą w branży medycyny, ochrony zdrowia oraz branż powiązanych. Obecnie zrzesza podmioty reprezentujące przedsiębiorstwa, uczelnie, szpitale oraz ośrodki zdrowia.

Co robimy najlepiej?

Zdrowy PR

działania PR z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Rewitalizacja

projekty rewitalizacji dla samorządów

Szkolenia i warsztaty medyczne

inicjowanie i realizacja w ramach Polskiego Wschodniego Klastra Medycznego – sprawdź

Internacjonalizacja

doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na umiędzynarodowienia działalności

B+R

doradztwo i realizacja wniosków badawczo rozwojowych

Polski Kapitał

koordynator programu 100% Polski Kapitał – sprawdź